Miljöprodukter och -tjänster

Vår vision på Entelios är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor. 

Så här arbetar vi med våra kunder inom energi – och miljöfrågor: 

Steg 1 - Verksamhetsanalys

Tillsammans tar vi redo på vad som är viktigt för kunden med avseende på mål och vision inom hållbarhet.

Steg 2 - Upprätta en klimatstrategi
För att bli en hållbar verksamhet krävs en heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi. I en klimatstrategi sätter vi gemensamt upp en plan för hur verksamheten på ett proaktivt och kostnadseffektivt sätt ska kunna minimera och hantera den klimatpåverkan som genereras från verksamheten.

Steg 3: Regelbunden uppföljning
Genomgång av resultat och analys av det gångna året

Vi på Entelios har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunders behov. 

För att beställa Miljöprodukter och -tjänster, kontakta din affärsansvarige.

Miljöel

Investeringar i minskad klimatavtryck

Vår fond

Läs mer om vad vi gör på Entelios här. 

Kontaktperson för Miljöprodukter och -tjänster

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services