Välj grön ursprungsmärkt el

Självklart kan du köpa vanlig ursprungsmärkt miljöel också (vatten, vind, sol och biobränsle) enligt din egna mix.

All el som produceras ska enligt lag vara ursprungsmärkt så att du som konsument kan se hur den är producerad. I och med denna märkning kan du garanterat få den miljömix du själv väljer.

Mer om ursprungsmärkt el hittar du på Energimarknadsinspektionen.

För att beställa Ursprungsgarantier, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för Ursprungsgarantier

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart