Notice This website is under construction.

Hållbarhetsexperter

Vi vill vara ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Entelios hjälper företag att minska klimatavtrycket. Det gör vi genom förnybar energi, utsläppsrätter och en övergripande klimatstrategi. Vi arbetar med både stora och små organisationer inom offentlig och privat sektor. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att bli mer hållbart.

Baerekraftseksperter
Bærekraftseksperter

Miljövänlig el med ursprungsgaranti

Att köpa el med ursprungsgaranti bidrar till att produktionen av förnybar energi finansieras, samtidigt som man visar att det är gynnsamt för framtida investeringar. En ursprungsgaranti är ett ekonomiskt bevis på att det någonstans ska produceras lika mycket el från förnybara källor som den el man köper själv.

Investeringer i redusert klimaavtrykk

Satsningar på minskat klimatavtryck

På Entelios har vi tagit extra steg när det kommer till klimatkompensation och ger nu kunderna möjlighet att bli 100% klimatneutrala. Genom att beställa CO2-neutral el genom Entelios sänks den totala utsläppsnivån. Det gör vi genom att köpa så många utsläppsrätter som möjligt för att det totala klimatavtrycket från elförbrukningen ska bli så litet som möjligt.

Klimastrategi – hjelp til å utarbeide en langtidsstrategi

Klimatstrategi – hjälp till att utarbeta en långsiktig strategi

För att bli en hållbar verksamhet behöver du en heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi. Vi lägger gemensamt upp en plan för hur företaget proaktivt och kostnadseffektivt kan minimera och hantera företagets utsläpp.

Förnybar energi

Entelios erbjuder hållbara elavtal för ditt företag.

Bilateralt vindkraftsavtal

Entelios erbjuder bilaterala vindkraftsavtal, även kallade Corporate Power Purchase Agreements (PPA). Genom ett bilateralt avtal säkerhetsställer du förnybar energi långsiktig  för ditt företag och gör det samtidigt mer lönsamt för producenter att investera i vindkraftsparker. Huvudsyftet av detta är att bli mer hållbara men vi har även sett hos våra kunder att det kan stärka ens varumärke.

En ledande aktör inom ursprungsgarantier

Entelios är en av Nordens största inköpare av ursprungsgarantier(GoO).  Vår kunskap kommer från en löpande kontakt med aktörer både i Norden och Europa. Entelios har också motpartsrelationer med ett stort antal säljare och producenter av ursprungsgarantier i Sverige, Norden och Europa som ger oss en viktig översikt. Vi har även en egen licens till att förvalta fondmedel för Bra Miljöval.

Miljötjänster

Våra miljöprodukter är skräddarsydda för passa ditt hållbarhetsarbete.

Det är vårt gemensamma ansvar att agera så att vi bidrar till en hållbar utveckling för kommande generationer på denna planet. Det är därför vi använder den här frasen som ett löfte till våra kunder: vi vill vara deras viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Miljøtjenester
Företag av alla storlekar och typer kan bidra

Det är inte bara industrier och stora företag som kan bidra till en hållbar framtid. Entelios hjälper alla typer av företag att bli mer klimatvänliga. Det kan vara så enkelt som solceller på taket på ens anläggningar, eller en mer avancerad strategi för att minska elförbrukningen i en större industribyggnad.

Låt Entelios hjälpa ditt företag att minska sitt klimatavtryck

Hållbara lösningar är viktigare att implementera nu än någonsin. Vårt mål är att vara ditt viktigaste bidrag i den gröna omställningen. Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

Entelios är det största elbolaget i Norge – och ett av de största i Norden. Vi levererar några av de bästa elavtalen i Norge. Vi är en del av Å Energi, ett ledande norskt vattenkraftföretag med en växande internationell verksamhet och mer än hundra års erfarenhet.

Mer än 300 stora företag som kunder. Vi har kontor i Norge, Sverige, Finland och Danmark men våra kunder finns över hela världen. Vi har 72 anställda och mer än 7 miljarder i årlig omsättning.

Entelios levererar mer än 23 TWh per år till våra kunder. Vi levererar el från våra förnybara kraftverk till våra kunder i Norden.  Vi jobbar även med energi över gränserna, med bilaterala kraftavtal inom vind- och solkraft.