Marknadsanalys

Vi skickar dagligen ut en marknadsanalys till våra kunder. Varje vecka skickar vi också ut et veckobrev.

I dagens morgonkommentar kan du kortfatta läsa om olika förutsättningar för den dagliga handeln.

I vårt veckobrev skriver vi vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver.

Vill du också få vår analys til din e-postadress? Skicka ett mejl til contact.nordic@entelios.com.

 Här är ett exempel på vår veckovisa marknadsanalys kan se ut.