Minimera riskerna - bli clearingkund hos oss

Att bli clearingkund på Nordpool och Nasdaq OMX innebär att du eliminerar motpartsrisken i din elhandel

Vi startar med att göra en grundlig analys av gällande riskpolicy och gemensamt tar vi beslut om hur du vill att vi ska förvalta din kraftportfölj. Besluten dokumenteras i din riskpolicy.

Efter arbetet med policy och prissäkringsstrategier ger vi dig

  • Möjlighet att välja mellan rådgivande-, orderstyrd- eller en diskretionär handel. Alternativen ger alla utrymme för säkringshandel och aktiv handel för att säkerställa långsiktigt låga och stabila elpriser utifrån fastställd policy.
  • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
  • Överblick över kostnader och risker
  • Oberoende analyser om elmarknaden
  • Medverkan på seminarier och utbildningar
  • Möjlighet till fakturering via EDI
  • Vi tar ett helhetsgrepp om administrationen genom statistik, uppföljning samt olika rapporter via vår kundzon. Du kan när som helst gå in och se över din kostnads- och förbrukningsbild för dina anläggningar.
  • Vi blir ditt ombud på Nordpool och Nasdaq OMX och förvaltar portföljen
  • Vi hjälper dig som kund med avtalsadministration med Nordpool och Nasdaq OMX ochupplägget med konton hos din bank


Valutahandel
Välj vår valutaprissäkring för en prissäkrad elhandel.Valutahandel säkrar din elkostnad i den valuta du själv önskar.
När du köper eller säljer el och samtidigt prissäkrar framtida elmarknadspositioner så sker prissäkringarna i EUR. Det innebär en valutarisk eftersom valutakurserna på olika valutor inte samvarierar med EUR.
Vi har tagit fram en valutasäkringstjänst för att kunna erbjuda dig som clearingkund bästa möjliga stabilitet i din elhandel.

Fakturasamordning

När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering.

Skattedeklaration

När du är clearingkund hos oss kan du också få ett färdigt underlag som du enkelt själv kan föra in på skatteblanketten gällande punktbeskattning för el.