Säkra ditt elpris

Entelios är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden. 

Ett samarbete med oss är nära och personligt med hög servicenivå.

God service och nöjda kunder
Vi är kända för god service, goda förvaltningsresultat, en fantastisk administration och har väldigt nöjda kunder vilket årligen bekräftas både i vår kundundersökning och i att vi behåller våra befintliga kunder.

Låga elpriser och stabil avkastning
Vår huvudsakliga verksamhet utgår från att skapa låga elpriser för våra förbrukningskunder samt en bra stabil avkastning för våra kunder med produktion, allt med utgångspunkt i ett fastställt arvode för våra tjänster.

I dagsläget är vi tretton personer som arbetar med portföljförvaltning och analys. Vi har allihop bred erfarenhet och kompetens av elmarknaden. Detta minskar dina risker och ökar din konkurrenskraft.

Medvetna val
Portföljförvaltning är riskhantering och riskhantering är att göra medvetna val. Medvetna val gör att man över tid säkrar det bästa ekonomiska utfallet.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med värdepapper, vilket är ett kvitto och en garant för kvalitet i vårt arbete, transparanta handelsprocesser, en oberoende granskning, compliance med gällande regelverk, lagar samt policyer.