Vi är din motpart. Du får alla fördelar.

Få fördelarna av att handla i SEK med oss som motpart.

Vår ägarsituation borgar för stabilitet och säkerhet. Det innebär att vi kan vara motpart till Nord Pool och Nasdaq OMX för din räkning och du blir vår motpart. Har du en elanvändning större än ca 25 GWh per år kan du lägga upp en egen individuell portfölj och därmed får du handla kraft i valfri valuta och slippa ställa säkerhetskrav till börserna.

Som kund har du samma möjligheter till aktiv handel och transparens som om du vore clearingkund.

Efter riskanalys och prissäkringsstrategi erbjuder vi dig

  • Möjlighet att välja mellan rådgivande-, orderstyrd- eller en diskretionär handel. Alternativen ger alla utrymme för säkringshandel och aktiv handel för att säkerställa långsiktigt låga och stabila elpriser utifrån din individuella fastställda policy
  • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
  • Överblick över kostnader och risker
  • Oberoende analyser om elmarknaden
  • Medverkan på seminarier och utbildningar
  • Möjlighet till fakturering via EDI
  • Vi tar ett helhetsgrepp om administrationen genom statistik, uppföljning och olika rapporter via vår kundzon. Du kan när som helst gå in och se över dina kostnads- och förbrukningsbild för dina anläggningar.


Fakturasamordning
När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering.

Kontaktperson för Entelios Portfölj