Välj hur du vill sälja din elproduktion

I dag är elmarknaden både avreglerad och globaliserad. 

Elpriset och elcertifikatpriset påverkas av bland annat utbud och efterfrågan, konjunkturer, världsekonomin och valutahandel. Investeringen i produktion påverkas inte enbart av vind och temperatur.

Investeringstankar
För dig som ska investera i produktion, kan det innebära svårigheter att budgetera och riskera att fast eller rörligt elpris blir ojämn.Vår portföljmodell ger dig möjlighet att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på din investering.

Välj olika sätt
Som producent har du olika alternativ att välja mellan när du säljer din elproduktion. Att skriva ett fastprisavtal och binda elpriset för ett eller flera år på en felaktig nivå, kan riskera att din investering blir mindre lönsam. Att förvalta din elproduktion i en portfölj ger en stabil avkastning och reducerar prisrisken.

Här är några av de olika sätt du kan välja mellan:

  • Balansansvar
  • Spotprisrelaterade köpkontrakt
  • Portföljförvaltning
  • Fastprissatta köpkontrakt
  • Försäljning av el-certifikat
  • Försäljning av Ursprungsgarantier
  • Analys av elpriser, el-certifikat och Ursprungsgarantier
  • Kassaflödesfördelar för försäljning av produktion
  • Presentation av elmarknad, analyser, förvaltningskoncept till investorer och banker