Power Supply

Vi hjälper producenter att få högst möjliga elpris och företag att få lägsta möjliga elpris.

 

 

Vi erbjudar handel med utsläppsrätter

Vi erbjudar handel med utsläppsrätter

Vi har ett standardiserat och välfungerande upplägg för vår handel med utsläppsrätter. Vi har specifika portföljer skapade för att köpa och/eller sälja el-certifikat och utsläppsrätter för dig som har en exponering inom dessa områden.

Med Kyotoavtalet som grund har EU satt upp målet att minska unionens totala utsläpp med åtta procent till år 2012. EU har därför infört ett handelssystem för utsläppsrätter, som började gälla 1 januari 2005.

Metoden bygger på det gemensamma tak länderna satt för utsläppen av koldioxid och i vilken takt de ska minska. El- och värmeproducenter som använder fossilbränsle kan antingen begränsa sina utsläpp eller köpa rättigheter som motsvarar det egna utsläppet, så kallade utsläppsrätter.Kostnaden för dessa eller åtgärder för att reducera utsläppen medför en fördyring av kraftproduktionen och därmed ett ökat kilowattimmepris.

Vi handlar med ursprungsgarantier

Vi handlar med ursprungsgarantier

Vi köper ursprungsgarantier för motsvarande ca 6 TWh fysisk förbrukning varje år, och har därmed en bra avsättning för all produktion.

Denna stora hantering av ursprungsgarantier innebär att relativt stora volymer inte behöver påverka marknadspriset i så stor utsträckning, då vi kan få dem sålda till aktuellt marknadspris till andra kunder med köpbehov.

Maximera dina intäkter - bli clearingkund hos oss

Maximera dina intäkter - bli clearingkund hos oss

Att vara clearingkund hos oss innebär att vi går in som ditt ombud på Nord Pool och Nasdaq OMX, och förvaltar din portfölj både fysiskt och finansiellt.

Vi gör en grundlig analys och genomgång av gällande riskpolicy och tar gemensamt beslut om hur vi ska förvalta din kraftportfölj. Det innebär att du helt slipper motpartsrisken.

Efter arbetet med policies och prissäkringsstrategier ger vi dig

  • Aktiv handel för att säkerställa långsiktigt stabila elpriser utifrån fastställd policy
  • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
  • Överblick över intäkter
  • Oberoende analyser om elmarknaden
  • Medverkan på seminarier och utbildningar
  • Statistik, uppföljning samt olika rapporter via vår kundzon
  • Vi blir ditt ombud på Nord Pool och Nasdaq OMX, och förvaltar portföljen
  • Vi hjälper dig som kund med avtalsadministration med Nord Pool och Nasdaq OMX samt upplägget med konton hos din bank


Valutahandel
Vi har tagit fram en valutasäkringstjänst för att kunna erbjuda dig bästa möjliga stabilitet i din elhandel.Välj vår valutaprissäkring för en prissäkrad elhandel.

När du köper eller säljer el och samtidigt prissäkrar framtida elmarknadspositioner så sker prissäkringarna i EUR.  Det innebär en valutarisk eftersom valutakurserna på olika valutor inte samvarierar med EUR.