Notice This website is under construction.

Fysisk elhandel och Portföljförvaltning

Elpriserna ändras hela tiden och påverkas av många faktorer på marknaden. Vi hjälper dig att kontrollera och hantera risker på elmarknaden och lägger fram ett upplägg som ger dig en bra balans mellan förutsägbarhet och låga priser.

Entelios har i 25 år hjälpt kunder inom elmarknaden att uppnå låga och stabila priser i en föränderlig och komplex bransch. Vi samarbetar med våra kunder för att skräddarsy en strategi som passar deras specifika preferenser och mål med deras inköp av el. Vårt koncept kännetecknas av hög flexibilitet och syftar till att säkra delar av kundens framtida kostnader i en stigande marknad. Dessutom har våra kunder möjlighet att vara följsamma mot marknaden och justera säkringsnivåerna i en fallande marknad. Kontakta Entelios idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig uppnå dina mål inom energimarknaden.

Portefoljeforvaltning

Flexibla elavtal och dedikerade förvaltare

Vi är kända för vår utmärkta service, förvaltningsresultat och administration. Detta bekräftas varje år genom våra kundundersökningar.

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Med en genomtänkt strategi som utgångspunkt jobbar förvaltaren tillsammans med sitt team för att samla information och analysera marknaden för att kunna ta de bästa besluten. Vissa kunder vill att Entelios tar besluten, andra kunder använder oss som en rådgivare och har själva sista ordet.

Entelios egna rapporteringsplatform ger kunden en översiktlig insikt i elportföljen och sin exponeringsgrad, samtidigt som man kan följa hur portföljfövaltningen utvecklar sig över tid. Samarbetet kännetecknas av att ha ett tätt samarbete mellan kunden, kundansvarig och portföljförvaltaren där man tillsammans går igenom marknaden och elportföljen. Detta gör att kunden är i säkra händer.

 

Nordens största förvaltningsteam

Du får en personlig förvaltare som är en del av Nordens största och mest erfarna förvaltningsteam. Vi jobbar med att optimera våra kunders kraftportföljer varje dag. Vi har flera kontor i Norden, så du kan alltid nå en förvaltare som känner till din marknad. Vårt team kommer från en professionell miljö och består av portföljfövaltare, analytiker, metereologer, hydrologer och klimat-och miljöexperter.

Översiktlig rapportering, inga dolda kostnader

Få en översiktlig rapportering av din egen elförbrukning och få tips på hur du kan reducera det. Det är viktigt för oss att din elförbrukning rapporteras med full transparens och utan dolda kostnader. 

De stora förändringarna världen behöver
Det finns större företag – offentliga och privata, som står för merparten av energiförbrukningen i samhället. Därför är det också här de strukturella förändringarna kommer att ha störst inverkan på en hållbar framtid.

Med diskretionär eller rådgivande förvaltning kan Entelios vägleda företaget mot den mest lönsamma och hållbara energiförsörjningen på marknaden. Så här kan ditt företag hjälpa till att minska den kolbaserade energiförbrukningen.

En aktiv bidragsgivare
Allt fler kunder och samarbetspartners både vill och efterfrågar att företagen ska bedriva en miljövänlig verksamhet. Ett grönt företag är inte bara en attraktiv partner, utan har också möjlighet att bli en hörnsten på vägen mot ett hållbart skifte i ett större, mer globalt perspektiv.

Om företaget dessutom implementerar innovativ teknik för att säkerställa smartare förbrukning, såsom batteriparker eller solpaneler, kan ett överskott av elproduktion kommersialiseras och säljas tillbaka till elnätet. På så sätt kan företaget både tjäna på sin produktion och indirekt hjälpa andra företag mot en mer hållbar energiförbrukning.

Våra ström och förvaltningskoncept

Entelios har utvecklat en innovativ modell som ger dig som kund möjligheten till att välja ett avtal som är anpassat till den grad av säkerhet du önskar. Läs mer om våra lösningar här:

Portföljförvaltning

Entelios portföljförvaltningskoncept har i 25 år hjälpt våra kunder till låga och stabila priser på den komplexa och föränderliga elmarknaden. Tillsammans skräddarsyr vi en strategi efter era preferenser så att ni uppnår era mål med elinköpen.

Konceptet som kännetecknas av hög flexibilitet går ut på att säkra större eller mindre delar av kundens framtida kostnader i en stigande marknad inom ramen för strategin. Samtidigt har man möjligheten att vara följsam mot marknaden och anpassa säkringsnivåerna i en fallande marknad. 

Marknad

En strategi som ger dig en medelhög grad av förutsägbarhet. Möjligheten till att följa marknadsrörelserna i både en stigande och en fallande marknad. 

  • 50% säkringsgrad under leveranstiden
  • Full översikt över er egen förbrukning på Mina sidor

Balanserat

En strategi som ger dig medel till hög grad av förutsägbarhet. Möjligheten till att följa marknadsrörelserna i både en stigande och en fallande marknad. Passar kunder som önskar mer stabilitet men som klarar en variation i priset/sin budget. 

  • 80% säkringsgrad under leveranstiden
  • Full översikt över er egen förbrukning på Mina sidor

Budget

En strategi som har en hög grad av förutsägbarhet. Möjligheten till att följa marknadsrörelserna i både en stigande och en fallande marknad. Portföljen vill vara fullt prissäkrat under leveransperioden.

  • 100% säkringsgrad under leveranstiden
  • Full översikt över er egen förbrukning på Mina sidor

Se hur vi kan hjälpa din verksamhet

För företag med en elförbrukning på mer än 10 GWh per år blir en aktiv eller rådgivande portföljförvaltning inte bara tidsbesparande – den ger också större flexibilitet på elmarknaden. Se till att företaget alltid använder förnybara energikällor, samtidigt som kostnaderna minskar. Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa ditt företag och ta steget in i en hållbar framtid.