ELAVTAL FÖR FÖRETAG

Äntligen en elleverantör som hjälper kunderna att få lägsta möjliga elpris. Våra elförvaltare har mycket lång erfarenhet när det gäller att pricka in rätt inköpstidpunkt och får därför ett bättre elpris jämfört med vad företaget får genom att passivt följa marknadens spotpris.

Smartkraft

Äntligen en elleverantör som hjälper oss att få lägsta möjliga elpris.

Smartkraft

Ger möjlighet att följa marknadens svängningar under ledning av erfarna elförvaltare. Sett över flera år har detta visat sig mycket lönsamt.

 • Lämpar sig väl för företag som vill ha professionell hjälp att följa elmarknaden.
 • Ingen fast månadskostnad, endast spotpris i sitt prisområde plus ett avtalat örespåslag.
 • Entelios delar överskottet av handeln på marknaden med företaget.
 • Företaget kan själv följa prisutvecklingen i ElNett.

Fastkraft – fastpris på el

Fastkraft – fastpris på el

Ger möjlighet att frysa elpriset under en förhandsavtalad period.

 • Få samma elpris hela året.
 • Enkelt och tryggt för företag som vill ha förutsägbarhet och kontroll över löpande utgifter.

Spotkraft – spotpris på el

Spotkraft – spotpris på el

El till samma pris som vi köper den för på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot.

 • Företaget betalar samma pris för elen som Entelios köper in den för på elbörsen, så kallat spotpris.
 • Avtalet passar företag som vill följa svängningarna på marknaden.
 • Avtalet kräver ingen bindningstid eller förskottsbetalning.

Fond elförsäljning

Fond elförsäljning

Fond är ett mycket bra elavtal för företag som vill ha exklusiv tillgång till en stor och kompetent analys- och elhandelsmiljö.

Kunskaperna och erfarenheten som våra elförvaltare använder för att göra sina inköpsanalyser ger företaget ett bättre elpris än om man hade följt marknadens spotpris eller ett avtal med fast pris.

Smartkraft passar företag som har möjlighet att följa marknadens svängningar under ledning av erfarna elförvaltare.

Fondskraft

Fondskraft

Med utgångspunkt från fördefinerade priser, som bestäms i samråd med kunden, köper och säljer elförvaltarna på elmarknaden.

 • Avtalet har ingen fast månadsavgift ovanpå elpriset.
 • Månadspriset för elen är ett och samma och vid årets slut avräknas resultatet. Om resultatet är bättre än det elpris som företaget har betalat, betalas mellanskillnaden tillbaka.
 • Företaget kan själv följa prisutvecklingen i Entelios månatliga Fondskraftrapport.