Smartkraft

Ger möjlighet att följa marknadens svängningar under ledning av erfarna elförvaltare. Sett över flera år har detta visat sig mycket lönsamt.

  • Lämpar sig väl för företag som vill ha professionell hjälp att följa elmarknaden.
  • Ingen fast månadskostnad, endast spotpris i sitt prisområde plus ett avtalat örespåslag.
  • Entelios delar överskottet av handeln på marknaden med företaget.
  • Företaget kan själv följa prisutvecklingen i ElNett.