Energistyrningsverktyg

Vårt mål är att med rätt energiförbrukning hjälpa företag till ett bättre rörelseresultat. Verktygen pekar ut källor där det finns störst energibesparingar.
Våra energiverktyg:

  • ElNett
  • Energiöversikten

ElNett visar portföljens levererade och förväntade elpriser.

Energiöversikten möjliggör en analys av företagets elförbrukning genom effekt- och energiuppföljning av företagets anläggning.