Förnybar energi för företag

Allt fler önskar ökad kunskap om de tjänster och varor de köper och många vill också påverka marknaden genom klimatmedvetna val. På Entelios har vi en aktiv inställning till vårt eget fotavtryck.

Vi rekommenderar 100 % förnybar energigaranti
Med 100 % förnybar energigaranti från norska vattenkraftverk garanteras en produktion av lika mycket förnybar energi som det aktuella företaget förbrukar. Företag som köper denna garanti stimulerar även till ökad efterfrågan och utbyggnad av förnybar energi.