Max Guard

Idag betalar företag en elnätsavgift till det elnätsföretag som äger elnätet där ditt företag är verksamt. Elnätsavgiften ska täcka transporten av el och består av en fast och en rörlig del. Max Guard är en lösning som gör det enkelt för företag att kontrollera elnätskostnaderna kopplat till effekttoppar.

Effekten är ett resultat av hur stor mängd energi företaget använder per tidsenhet. Större energiomvandling med flera elektriska enheter resulterar i en högre effekt. Den höga effekten påverkar och ökar företagets tariffkostnader från nätbolaget.

Max Guard hjälper företag att begränsa effekttariffen genom att kontrollera och sänka det totala effektuttaget.

Kontaktperson för LOS Max Guard Energistyring

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services