ENERGILEDNING FÖR FÖRETAG

Vi vill bidra till att våra kunder får en mer kostnadseffektiv energiförbrukning. Enligt siffror från den norska arbetsgivarorganisationen "Norsk Industri" förlorar landets industriföretag ca 1,5 miljarder norska kronor om året på grund av bristande kunskaper och kompetens om energiförbrukning.

Energistyrningsverktyg

Entelios bistår företag som behöver komma igång med energiledning.

Energistyrningsverktyg

Vårt mål är att med rätt energiförbrukning hjälpa företag till ett bättre rörelseresultat. Verktygen pekar ut källor där det finns störst energibesparingar.
Våra energiverktyg:

  • ElNett
  • Energiöversikten

ElNett visar portföljens levererade och förväntade elpriser.

Energiöversikten möjliggör en analys av företagets elförbrukning genom effekt- och energiuppföljning av företagets anläggning.

Energirådgivning

Energirådgivning

Alla våra uppdragsgivare har fokus på att sänka sin energiförbrukning och stärka sin egen lönsamhet.  Vårt mål är att hjälpa dem att reducera utgifter kopplade till energisektorn


Vi erbjuder rådgivningstjänster inom:

  • Energistyrning
  • Energieffektivitetsåtgärder
  • Energiuppföljningssystem
  • Ramvillkor och offentliga myndigheter
  • Ursprungsgaranti och klimatbokslut
  • Vidarefakturering av nätavgift

Förnybar energi för företag

Förnybar energi för företag

Allt fler önskar ökad kunskap om de tjänster och varor de köper och många vill också påverka marknaden genom klimatmedvetna val. På Entelios har vi en aktiv inställning till vårt eget fotavtryck.

Vi rekommenderar 100 % förnybar energigaranti
Med 100 % förnybar energigaranti från norska vattenkraftverk garanteras en produktion av lika mycket förnybar energi som det aktuella företaget förbrukar. Företag som köper denna garanti stimulerar även till ökad efterfrågan och utbyggnad av förnybar energi.